Naturbaserad rehabilitering

Naturbaserad rehabilitering

Allt fler tar djur och natur till hjälp för att läka från stress och utmattningsproblem – en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Flera regioner/landsting erbjuder nu Grön rehab på remiss och Jössgården deltar i förstudien inför pilotverksamheten för Region Norrbotten via Nordic NaBS.

– Naturen har en läkande förmåga, hjärnan möter bekanta intryck som ljud, väder och växtlighet. Dessa intryck är välbekanta för våra hjärnor vilket medför avkoppling och vila för hjärnan, och därmed kan den återhämta sig. Allt fler regioner/landsting erbjuder grön rehab på remiss, bland annat Skåne, Halland, Västra Götaland och Dalarna. Fler regioner/landsting följer nu efter, de flesta använder en modell från Lantbruksuniversitetet i Alnarp i Skåne, som var först med trädgårdsterapi i Sverige.

Torbjörn Forsberg är huvudansvarig för denna rehab del av gårdens verksamhet med lång erfarenhet från LSS samt områdeschef på Samhall. Individanpassning, djuren, naturen och mycket utevistelse är nyckeln till ett friskare och stressreducerande liv.

Hästunderstödd rehabilitering

Hästen är ett fantastiskt djur som läser av och speglar oss människor, både våra uttryck men även sinnesstämning och känslor.

Kontakt med hästarna hos oss vad innebär det?  Hästen känner av en persons sinnesstämning och oro, och våra erfarna utbildade äldre hästar kommer då att göra sitt allra bästa för att lugna personen ifråga. Detta sker genom mjuk, fysisk kontakt och allmänt sällskap – uppsutten ridning är inte alls nödvändigt, det räcker gott att vistas runt de vänliga djuren. Via rehabiliteringen får du lära dig att bara umgås med hästen, dagliga rutinerna i stallet som bygger tillit och får dig att känna sig lyssnad på och respekterad. Hästarna vi använder på gården heter Vanja & Gloria.

Gloria är vår lilla mini ponny som ibland gör hembesök på kommunernas äldreboenden, då åker vi på hembesök till de gamla som ofta själva haft arbetshästar i sin ungdom och bjuder på en liten len hästmule och en päls att klappa, mycket uppskattat.

Translate »