fbpx

Naturbaserad rehabilitering

Grön omsorg på Jössgården

 

Allt fler tar djur och natur till hjälp för att läka från stress och utmattningsproblem – en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Flera regioner/landsting i Sverige erbjuder nu Grön rehab på remiss och Jössgården är en av företagen i pilotverksamheten för Region Norrbotten via Nordic NaBS.

https://nordicnabs.com/sv/hem/ 

– Tillvägagångssättet är att Nordic NaBS i samråd med en ”anvisare” har kunder/klienter som på frivillig basis vill testa Grön omsorg hos oss på Jössgården.

Steg ett är att träffas hos oss på Jössgården för ett första planeringsmöte /studiebesök.

Vi planerar att ta emot kunder/klienter med start i maj månad 2020. 

Torbjörn Forsberg är huvudansvarig för denna rehab del av gårdens verksamhet med lång erfarenhet från LSS samt områdeschef på Samhall. Individanpassning, djuren, naturen och mycket utevistelse är nyckeln till ett friskare och stressreducerande liv.

https://www.youtube.com/watch?v=lL9A-i-NkFc

Hästunderstödd rehabilitering

Hästen är ett fantastiskt djur som läser av och speglar oss människor, både våra uttryck men även sinnesstämning och känslor.

Kontakt med hästarna hos oss vad innebär det?  Hästen känner av en persons sinnesstämning och oro, och våra erfarna utbildade äldre hästar kommer då att göra sitt allra bästa för att lugna personen ifråga. Detta sker genom mjuk, fysisk kontakt och allmänt sällskap – uppsutten ridning är inte alls nödvändigt, det räcker gott att vistas runt de vänliga djuren. Via rehabiliteringen får du lära dig att bara umgås med hästen, dagliga rutinerna i stallet som bygger tillit och får dig att känna sig lyssnad på och respekterad. Hästarna vi använder på gården heter Vanja & Gloria.

Gloria är vår lilla mini ponny som ibland gör hembesök på kommunernas äldreboenden, då åker vi på hembesök till de gamla som ofta själva haft arbetshästar i sin ungdom och bjuder på en liten len hästmule och en päls att klappa, mycket uppskattat.