fbpx
UPPLEVELSER

Vandra efter Solanderleden

Vandra och fiska i Sjulsmark

Solanderleden är en innovativ vandringsled genom kustlandet i Luleå och Piteå kommun, 22 mil fyllda av aktiviteter och besöksmål. Leden löper mellan Luleå Airport i Norr och Jävre Piteå, i Söder. Solanderledens orange delsträcka som finns 4,5 km från Jössgården som mäter totalt 49,5 km ledsträcka och löper mellan Piteälven i närheten av byn Sikfors och sjön Bjursträsket på gränsen mellan Piteå och Luleå kommun.
Här får vandraren uppleva det bördiga jordbrukslandskapet längs Alterälven i Alterdalen, skog, myrmarker, berg och de artrika naturreservaten som ligger i anslutning till den gamla bruksmiljön Rosfors och ekoparken. Du kan vandra direkt från Jössgården i byn Sjulsmark 

Skogarna i Ekopark Rosfors är väl lämpade för både rofyllt och spännande friluftsliv. Några populära besöksmål är den gamla masugnen och det omkringliggande kulturreservatet. Stigarna i naturreservatet Lustgården och Abborrtjärnen lockar också många besökare. Kontakta oss på Jössgården om ni önskar en erfaren guide på er vandring, vi samarbetar med duktiga guider och kan boka in ert sällskap med eller utan förtäring via vår restaurang på gården.

Fisket i byn sköts av https://www.sjulsmarks-skoterfiske.se/

Lördagen den 3 oktober klockan 18:00 stänger vi båda sjöarna för säsongen.

Vinterpremiären i Nävertjärnen blir utav så fort vi har hållbar is. Vanligtvis i mitten av December.

Vinterpremiär i Lillbrännträsk blir Lördagen den 6/3 kl 09:00

Mer info kommer närmare pimpelpremiärerna.

Sevärdheter

 1. Rosån rinner genom ekoparken. Här kan du se bävrar.
 2. Rosfors Bruk är ett naturreservat kring masugnsruinen med anslutande odlingslandskap. Området är av riksintresse för kulturmiljövården.
 3. Malmtorpet är ett intressant skogsområde med mäktiga bestånd av aspar.
 4. Vid Abborrtjärnen ropar storlommen. Här finns rastplatser, parkering och fina strövstigar.
 5. Lustgården är ett naturreservat med urskogskaraktär och ett 30-tal rödlistade växt- och djurarter. Örnbräken, trolldruva, liljekonvalj och olvon är några av dem.
 6. Lilla Brännträsket i södra delen av ekoparken är ett populärt fiskeställe med vindskydd, spångade leder och grillplatser.
 7. Bergtjärnflygget är en bergstopp vid Bergtjärn med en enastående vacker utsikt.
 8. Nävertjärn är ett annat populärt fiskeställe i centrala delen av ekoparken.
 9. Hällträskreservatet är ett naturreservat med urskogskaraktär.
 10. Pojkmyrknabbens norra sida är ett vackert område med granurskog.
 11. Ristjälsgruvan kan du lätt nå efter en fin led från Rosfors Herrgård.